Do naší KOMIX PARTY se hledá:

Transition Manager

Místo:
Středočeský kraj
Mladá Boleslav
Nástup:
ihned / dohodou
I když jsme každý jiný, sdílíme společné vize a hodnoty a vzájemně se dlouhodobě podporujeme. Razíme cestu respektu vůči talentu a možnosti využívat své silné stránky každý den. Vyznáváme lidské morální hodnoty, které jsou o etickém chování se k sobě, bez ohledu k hierarchii firmy.

Oblasti, které vám svěříme do rukou

  • možnost nahlédnout a seznámit se s procesy, dokumentací a metodikou u zákazníka, rozšířit si obzory.
  • získat další zkušenosti v oblasti project managementu v mezinárodním prostředí
  • převzít zodpovědnost za kvalitu předávaných dokumentů a správnost plnění a dodržovaní procesů.
  • kombinace spolupráce remote/onsite

Zkušenosti a dovednosti, které potřebujete

  • znalost metodiky Prince2
  • praktická znalost waterfall a agile projektových metodik
  • zkušenost v oblasti implementace IT Governance v různých společnostech a odvětvích. Certifikace dle ITIL, IT4IT.
  • zkušenost v oblasti Knowledge Managementu a s nastavením procesu Quality Assurance na projektu
  • zkušenost v oblasti řízení kvality služeb vítány.

Mám zájem o tuto pozici

Kdo vás bude náborem provázet?

Petra Fučíková Linkedin